DotacjeUE

PROJEKT POIR 3.3.3 Go To Brand 2020

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza firma ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 15.10.2020 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn.:

„Marka ZŁOTECKI – międzynarodowa promocja polskich tłoków silnikowych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Opis projektu:

W ramach projektu spółka Złotecki weźmie udział w 9 międzynarodowych imprezach targowych jako wystawca oraz odbędzie 3 misje wyjazdowe gospodarcze połączone z wizytą na targach.

Wszystkie imprezy, w których zaplanowano udział, to bardzo istotne wydarzenia dla branży motoryzacyjnej w danym regionie gospodarczym. Firma weźmie udział w imprezach na następujących rynkach perspektywicznych: Rosja, Turcja, Iran oraz Chiny, gdzie weźmie udział w targach Automechanika Shanghai, na których będzie znajdowało się polskie narodowe stoisko informacyjno-promocyjne. Ponadto Złotecki sp. z o.o. weźmie udział w imprezach targowych, które odbędą się w Polsce, Algierii, Włoszech i na Łotwie.

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja marki ZŁOTECKI specjalizującej się w produkcji najwyższej jakości tłoków do silników i sprężarek powietrza oraz sworzni tłokowych poprzez udział w 12 imprezach targowo-wystawienniczych i misjach.

Rezultatem realizacji projektu będzie zwiększenie przychodów spółki z eksportu oraz rozwój współpracy międzynarodowej, na skutek zdobycia nowych rynków zbytu, co pozwoli na dalszy rozwój działalności firmy i zwiększy rozpoznawalność polskiej marki ZŁOTECKI w kluczowej branży Automotive na świecie.

Okres realizacji projektu:

01/07/2020 – 30/06/2022

Dofinansowanie projektu z UE: 219 825.00 PLN

Do pobrania PLAKAT

PROJEKT POIR 3.3.3 Go To Brand 2019

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza firma ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 12.02.2020 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości re

alizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn.:

„Promocja międzynarodowa innowacyjnej marki ZŁOTECKI Sp. z o.o. w branży części samochodowych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand V.

Opis projektu:

Firma wybrała zgodnie ze strategią ekspansji rynki poz RP poprzez udział w indywidualnej misji wyjazdowej na targi AAPEX w USA w 2020 ze stoiskiem narodowym.

Ponadto w ramach Projektu spółka weźmie udział w charakterze wystawcy w 2020 r. w targach kluczowych dla producentów tłoków i sworzni takich jak: Automechanika Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Automechanika Frankfurt i Targi MIMS w Rosji.

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja marki ZŁOTECKI specjalizującej się w produkcji najwyższej jakości tłoków do silników i sprężarek powietrza oraz sworzni tłokowych dla silników pojazdów osobowych, ciężarowych i rolniczych.

Firma weźmie udział w 5 imprezach wystawienniczych i 4 wyjazdowych misjach.

Rezultatem projektu ilościowym będzie wzrost nowych zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji i przychodów z eksportu.

Okres realizacji projektu:

11/03/2019– 31/12/2020

Dofinansowanie projektu z UE: 188 100,00 PLN

Do pobrania PLAKAT

Archiwum

PROJEKTY RPO WK-P 4.3

Z przyjemnością informujemy, że firma ZŁOTECKI Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w kwocie 59 500,00 zł, w ramach wsparcia dla Osi priorytetowej 4 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-sług, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dotacji wyniosła 59,50% całości inwestycji, w tym 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkich Klientów zachęcamy do korzystania z nowej oraz udoskonalonej oferty produktowej naszej firmy w obszarze zrealizowanego projektu pn. „Zakup innowacyjnego sprzętu i oprogramowania celem zastosowania TIK w procesie projektowania, prototypowania i produkcji firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o.” Inwestycja w rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych udoskonaliła ofertę naszych produktów odlewniczych, dzięki zakupowi :

Oferta wsparta dotacją pozwoliła stworzyć 1 nowe miejsce pracy. W dotychczasowym stanie infrastruktury po zrealizowaniu projektu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu najwyższej jakości produkty w ich pierwszej fazie obróbki przy wysokim stopniu minimalizacji wyrobów wadliwych. Zastosowanie i zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem nowych technologii pozwala Spółce wyeliminować straty na produkcji z tytułu wadliwych prototypów. Wydajny serwer przyspiesza obsługę programów CAD i CAM i wpływa bezpośrednio na Państwa zamówienia również zlecane drogą internetową poprzez istniejący e-sklep.

  • Innowacyjnego oprogramowania NX CAM Express
  • Innowacyjnego oprogramowania SOLID EDGE
  • Komputerowej stacji roboczej
  • Serwera do archiwizacji danych
  • Defektoskopu UMT-17 – komputerowej stacji roboczej z oprogramowaniem do walidacji produktu
  • Usługi szkoleniowej
Projekt 1

ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie otrzymała dofinansowania współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

Udział firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o. jako wystawca w targach międzynarodowych „Automechanika 2010”, Niemcy – Frankfurt w dniach 14.09 – 19.09.2010”

Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie.Rezultatem projektu było uczestnictwo przedstawicieli Spółki jako wystawcy w 1 międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocja marki ZŁOTECKI jako firmy produkcyjnej z branży części motoryzacyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego. Termin realizacji projektu unijnego: 01.01.2010 r. – 31.10.2010 r.

Termin realizacji projektu unijnego: 01.04.2010 r. – 31.10.2010 r.

Projekt 2

ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie otrzymała dofinansowania współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

Udział firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o. jako wystawca w targach Automechanika Middle East w Dubaju 2010, Zjednoczone Emiraty Arabskie – Dubaj w dniach 25.05 – 27.05.2010

Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie. Rezultatem projektu było uczestnictwo przedstawicieli Spółki jako wystawcy w 1 międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocja marki ZŁOTECKI jako firmy produkcyjnej z branży części motoryzacyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego.

Termin realizacji projektu unijnego: 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.

Projekt 3

ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie otrzymała dofinansowania współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

Udział firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o. jako wystawca w targach międzynarodowych „Automechanika 2010”, Niemcy – Frankfurt w dniach 14.09 – 19.09.2010

Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie. Rezultatem projektu było uczestnictwo przedstawicieli Spółki jako wystawcy w 1 międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocja marki ZŁOTECKI jako firmy produkcyjnej z branży części motoryzacyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego.

Termin realizacji projektu unijnego: 01.01.2010 r. – 31.10.2010 r.

Projekt 4

„ZŁOTECKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie otrzymała dofinansowania współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

Udział firmy „ZŁOTECKI” Sp. z o.o. jako wystawca w targach międzynarodowych „Automechanika 2014”, Niemcy – Frankfurt
w dniach od 16.09.2014 do 20.09.2014

Projekt polegał na prezentacji oferty handlowej i promocyjnej przedsiębiorstwa ZŁOTECKI Sp. z o.o., poprzez udział w charakterze wystawcy w jednej międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocji marki ZŁOTECKI jako firmy produkcyjnej z branży części motoryzacyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego.
Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku niemieckim, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie.

Projekt zrealizowano poprzez dofinansowanie usług w obszarze:
– zabudowy stoiska wystawienniczego
– wynajmu powierzchni wystawienniczej
– opłaty rejestracyjnej
– wpisu do katalogu targowego

Spółka ze względu na wymierne rezultaty wystawienniczej imprezy międzynarodowej zaplanowała udział w kolejnej edycji targów w 2016 r.

Termin realizacji projektu unijnego: od 01.12.2013 do 30.11.2014

PROJEKT RPO WK-P 6.1

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza firma ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.:Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Złotecki Sp. z o.o.Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Os priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu.

Opis projektu:

Projekt zakłada wdrożenie przedsięwzięć promocyjnych oraz udział w zagranicznych imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy wraz wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych i uzyskaniem niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu umożliwiającego realizację celu eksportowego firmy. „ZŁOTECKI” Sp. z o.o. zamierza rozpocząć działalność eksportową na rynkach Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu Działania te pozwolą na nawiązanie licznych kontaktów handlowych, umożliwiających ekspansje działalności na nowych rynkach oraz zwiększenie rozpoznawalności firmy. Przede wszystkim firma zamierza pozyskać rzetelnych partnerów handlowych, którzy w sposób zgodny z polityką firmy będą reprezentować jej produkty, tj. tłoki do silników oraz sprężarek, na następujących rynkach: Rosja, ZEA, Iran. Ze względu na międzynarodowy charakter targów, zakłada się wzrost rozpoznawalności marki „ZŁOTECKI” na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu:

01.01.2013 – 31.12.2014


polski