DotacjeUE

PROJEKT POIR 3.3.3 Go To Brand 2020

We would like to inform you that our company ZŁOTECKI LTD based in Żelechlin, on the basis of a co-financing agreement concluded on October 15, 2020 with the Polish Agency for Enterprise Development, implements a project co-financed by the European Regional Development Fund under the Intelligent Development Operational Program entitled:

The ZŁOTECKI brand - international promotion of Polish engine pistons

The project is implemented under the Smart Growth Operational Program, priority axis 3 Support for innovation in enterprises, measure 3.3 Support for the promotion and internationalization of innovative enterprises, sub-measure 3.3.3 Support for SMEs in the promotion of product brands - Go to Brand.

Project description:

As part of the project, the Złotecki company will take part in 9 international trade fairs as an exhibitor and will undertake 3 economic travel missions combined with a visit to the fair.

All events where planned participation is a very important event for the automotive industry in a given economic region. The company will take part in events on the following prospective markets: Russia, Turkey, Iran and China, where it will take part in the Automechanika Shanghai fair, where the Polish national information and promotion stand will be located. Moreover, Złotecki sp.z o.o. will take part in trade fairs that will take place in Poland, Algeria, Italy and Latvia.

Purpose of the project:

The aim of the project is to promote the ZŁOTECKI brand specializing in the production of the highest quality pistons for engines and air compressors and piston pins through participation in 12 fairs and exhibitions and missions. The result of the project will be an increase in the company's export revenues and the development of cooperation international, as a result of gaining new sales markets, which will allow the further development of the company's activities and will increase the recognition of the Polish brand ZŁOTECKI in the key Automotive industry in the world.

kr

Project implementation period:

01/07/2020 – 30/06/2022

Co-financing of the project from the EU: 219 825.00 PLN

Download the POSTER

PROJEKT POIR 3.3.3 Go To Brand 2019

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza firma ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 12.02.2020 r. z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości re

alizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pn.:

„Promocja międzynarodowa innowacyjnej marki ZŁOTECKI Sp. z o.o. w branży części samochodowych”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand V.

Opis projektu:

Firma wybrała zgodnie ze strategią ekspansji rynki poz RP poprzez udział w indywidualnej misji wyjazdowej na targi AAPEX w USA w 2020 ze stoiskiem narodowym.

Ponadto w ramach Projektu spółka weźmie udział w charakterze wystawcy w 2020 r. w targach kluczowych dla producentów tłoków i sworzni takich jak: Automechanika Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Automechanika Frankfurt i Targi MIMS w Rosji.

Cel projektu:

Celem projektu jest promocja marki ZŁOTECKI specjalizującej się w produkcji najwyższej jakości tłoków do silników i sprężarek powietrza oraz sworzni tłokowych dla silników pojazdów osobowych, ciężarowych i rolniczych.

Firma weźmie udział w 5 imprezach wystawienniczych i 4 wyjazdowych misjach.

Rezultatem projektu ilościowym będzie wzrost nowych zagranicznych kontraktów handlowych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji i przychodów z eksportu.

Okres realizacji projektu:

11/03/2019– 31/12/2020

Dofinansowanie projektu z UE: 188 100,00 PLN

Do pobrania PLAKAT

Archiwum

PROJEKTY RPO WK-P 4.3

Z przyjemnością informujemy, że firma ZŁOTECKI Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w kwocie 59 500,00 zł, w ramach wsparcia dla Osi priorytetowej 4 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 4.3. Rozwój komercyjnych e-sług, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013. Wartość dotacji wyniosła 59,50% całości inwestycji, w tym 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wszystkich Klientów zachęcamy do korzystania z nowej oraz udoskonalonej oferty produktowej naszej firmy w obszarze zrealizowanego projektu pn. „Zakup innowacyjnego sprzętu i oprogramowania celem zastosowania TIK w procesie projektowania, prototypowania i produkcji firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o.” Inwestycja w rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych udoskonaliła ofertę naszych produktów odlewniczych, dzięki zakupowi :

Oferta wsparta dotacją pozwoliła stworzyć 1 nowe miejsce pracy. W dotychczasowym stanie infrastruktury po zrealizowaniu projektu jesteśmy w stanie zapewnić Państwu najwyższej jakości produkty w ich pierwszej fazie obróbki przy wysokim stopniu minimalizacji wyrobów wadliwych. Zastosowanie i zakup nowoczesnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i wdrożeniem nowych technologii pozwala Spółce wyeliminować straty na produkcji z tytułu wadliwych prototypów. Wydajny serwer przyspiesza obsługę programów CAD i CAM i wpływa bezpośrednio na Państwa zamówienia również zlecane drogą internetową poprzez istniejący e-sklep.

  • Innowacyjnego oprogramowania NX CAM Express
  • Innowacyjnego oprogramowania SOLID EDGE
  • Komputerowej stacji roboczej
  • Serwera do archiwizacji danych
  • Defektoskopu UMT-17 – komputerowej stacji roboczej z oprogramowaniem do walidacji produktu
  • Usługi szkoleniowej
Projekt 1

ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie otrzymała dofinansowania współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

Udział firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o. jako wystawca w targach międzynarodowych „Automechanika 2010”, Niemcy – Frankfurt w dniach 14.09 – 19.09.2010”

Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie.Rezultatem projektu było uczestnictwo przedstawicieli Spółki jako wystawcy w 1 międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocja marki ZŁOTECKI jako firmy produkcyjnej z branży części motoryzacyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego. Termin realizacji projektu unijnego: 01.01.2010 r. – 31.10.2010 r.

Termin realizacji projektu unijnego: 01.04.2010 r. – 31.10.2010 r.

Projekt 2

ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie otrzymała dofinansowania współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

Udział firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o. jako wystawca w targach Automechanika Middle East w Dubaju 2010, Zjednoczone Emiraty Arabskie – Dubaj w dniach 25.05 – 27.05.2010

Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie. Rezultatem projektu było uczestnictwo przedstawicieli Spółki jako wystawcy w 1 międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocja marki ZŁOTECKI jako firmy produkcyjnej z branży części motoryzacyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego.

Termin realizacji projektu unijnego: 01.01.2010 r. – 30.06.2010 r.

Projekt 3

ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie otrzymała dofinansowania współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach Osi 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

Udział firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o. jako wystawca w targach międzynarodowych „Automechanika 2010”, Niemcy – Frankfurt w dniach 14.09 – 19.09.2010

Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie. Rezultatem projektu było uczestnictwo przedstawicieli Spółki jako wystawcy w 1 międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocja marki ZŁOTECKI jako firmy produkcyjnej z branży części motoryzacyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego.

Termin realizacji projektu unijnego: 01.01.2010 r. – 31.10.2010 r.

Projekt 4

„ZŁOTECKI” Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie otrzymała dofinansowania współfinansowane w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działanie 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów na realizację projektu pn.:

Udział firmy „ZŁOTECKI” Sp. z o.o. jako wystawca w targach międzynarodowych „Automechanika 2014”, Niemcy – Frankfurt
w dniach od 16.09.2014 do 20.09.2014

Projekt polegał na prezentacji oferty handlowej i promocyjnej przedsiębiorstwa ZŁOTECKI Sp. z o.o., poprzez udział w charakterze wystawcy w jednej międzynarodowej imprezie wystawienniczej oraz promocji marki ZŁOTECKI jako firmy produkcyjnej z branży części motoryzacyjnych z regionu kujawsko-pomorskiego.
Celem projektu było zintensyfikowanie działań, które spowodują umocnienie pozycji firmy na rynku niemieckim, zwiększą jej konkurencyjność w regionie oraz wpłyną na rozpoznawalność marki na arenie międzynarodowej, głównie w Europie.

Projekt zrealizowano poprzez dofinansowanie usług w obszarze:
– zabudowy stoiska wystawienniczego
– wynajmu powierzchni wystawienniczej
– opłaty rejestracyjnej
– wpisu do katalogu targowego

Spółka ze względu na wymierne rezultaty wystawienniczej imprezy międzynarodowej zaplanowała udział w kolejnej edycji targów w 2016 r.

Termin realizacji projektu unijnego: od 01.12.2013 do 30.11.2014

PROJEKT RPO WK-P 6.1

Pragniemy poinformować Państwa, że nasza firma ZŁOTECKI Sp. z o.o. z siedzibą w Żelechlinie na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.:Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Złotecki Sp. z o.o.Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Os priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu.

Opis projektu:

Projekt zakłada wdrożenie przedsięwzięć promocyjnych oraz udział w zagranicznych imprezach targowo – wystawienniczych w charakterze wystawcy wraz wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych i uzyskaniem niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu umożliwiającego realizację celu eksportowego firmy. „ZŁOTECKI” Sp. z o.o. zamierza rozpocząć działalność eksportową na rynkach Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu Działania te pozwolą na nawiązanie licznych kontaktów handlowych, umożliwiających ekspansje działalności na nowych rynkach oraz zwiększenie rozpoznawalności firmy. Przede wszystkim firma zamierza pozyskać rzetelnych partnerów handlowych, którzy w sposób zgodny z polityką firmy będą reprezentować jej produkty, tj. tłoki do silników oraz sprężarek, na następujących rynkach: Rosja, ZEA, Iran. Ze względu na międzynarodowy charakter targów, zakłada się wzrost rozpoznawalności marki „ZŁOTECKI” na rynkach zagranicznych.

Okres realizacji projektu:

01.01.2013 – 31.12.2014


English